Yoga:

योग   (Sanskriet voor verenigen)

Yoga, oftewel Hatha Yoga, verenigt lichaam, adem en denken als een drie-eenheid.
De adem wordt gezien als de verbindende factor tussen het lichaam en het bewustzijn.
In de yogahoudingen is de adem de dragende kracht van de beweging.
De beweging die helpt bij het ontwikkelen van een soepeler en krachtiger lichaam.
Hatha Yoga helpt bij de bewustwording van de adem, van het lichaam en helpt de gedachten naar het 'hier en nu' te brengen.
Yoga leert ontspanning toe te laten.

Samtosha:

संतोष   (Sanskriet voor tevredenheid)

Samtosha, datgene wat tijdens de oefening de āsana (houding) kan versterken.
In de oefeningen samtosha (tevredenheid) toepassen, is oefenen zonder gevoelens van tekortkoming of teleurstelling.
Het lichaam is, op dit moment, zoals het is.

© copyright: Hans'websites 01-06-2016